มีจัดจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าทั่วไป

7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven