คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับโรซ่าพร้อม

ไม่ต้องเก็บในตู้เย็น แล้วทำไมถึงเก็บได้นาน?

เพราะเราบรรจุผลิตภัณฑ์ในซองแบบรีทอร์ท เพาซ์ (Retort Pouch) นวัตกรรมใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างมิดชิด สะอาด ปลอดภัย ร่วมกับใช้กระบวนการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลเซชั่น จึงทำให้สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปีครึ่ง (18 เดือน) โดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็นและไม่ใส่วัตถุกันเสีย

ทำไมเก็บได้นาน แม้ไม่ใส่วัตถุกันเสีย?

เพราะโรซ่าพร้อมใช้กรรมวิธีทำให้อาหารปลอดเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงแบบสเตอริไลเซชั่น จึงสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรคได้ทั้งหมด ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ของบรรจุภัณฑ์ที่ทนความร้อนสูง และไม่จำเป็นต้องใช้ความดันในการฆ่าเชื้อมาก จึงไม่ทำลายลักษณะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์โรซ่าพร้อม สะอาด ปลอดภัย รสชาติเยี่ยม หน้าตาน่ารับประทานอย่างแน่นอนค่ะ การฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลเซชั่น คือ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส ตัวอย่างอาหารที่ใช้การฆ่าเชื้อแบบนี้ เช่น อาหารกระป๋อง ปลากระป๋อง นมกล่อง เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างอาหารพร้อมรับประทานแต่ละประเภท

อาหารพร้อมรับประทาน
ชนิดรีทอร์ท
อาหารพร้อมรับประทาน
ชนิดแช่แข็ง
อาหารพร้อมรับประทาน
ชนิดแช่เย็น
ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 121˚C (สเตอริไลเซชั่น) ในการฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำ ให้อาหารปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ทุกชนิด ใช้ความเย็นรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสดเหมือนอาหารสด หรืออาหารปรุงสดใหม่ ๆ โดยการทำให้อาหารมีอุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ความเย็นรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสดเหมือนอาหารสด หรืออาหารปรุงสดใหม่ ๆ โดยการทำให้อาหารมีอุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของ แบคทีเรีย
สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ปกติ ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -18˚C ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-7˚C
เก็บรักษาได้ 18 เดือน เก็บรักษาได้ 18 เดือน เก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน
สามารถเปิดซองแล้วรับประทานได้ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องอุ่น ต้องนำมาอุ่นก่อนรับประทาน ใช้เวลาอุ่น 4-7 นาที ต้องนำมาอุ่นก่อนรับประทาน ใช้เวลาอุ่น
1-2 นาที

Reference : Thai Frozen Foods Association

ใส่ผงชูรส (MSG) หรือเปล่า?

โรซ่าพร้อมทุกเมนูได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารโดยไม่ใส่ผงชูรส (MSG) และได้ทำวิจัยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ทำให้ได้สูตรอาหารที่กลมกล่อมเป็นที่ถูกใจโดยไม่ต้องใส่ผงชูรส (MSG)

โรซ่าพร้อม ต้องนำไปปรุงอาหารเพิ่มเติมไหม?

โรซ่าพร้อม เป็นอาหารพร้อมทาน ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์และผัก ที่ปรุงสำเร็จมาแล้ว จึงมีความสะดวกในการรับประทาน ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ฉีกซองก็ทานได้เลย ไม่ต้องอุ่น หรือถ้าท่านใดต้องการเพิ่มความอร่อยด้วยการอุ่นร้อน ก็เพียงแค่ฉีกซอง เทใส่ภาชนะ แล้วนำเข้าอุ่นในไมโครเวฟประมาณ 1-2 นาที แค่นี้ก็จะได้อาหารพร้อมทานที่หอมกรุ่น เหมือนปรุงสุกใหม่ ๆ แล้ว (ซองบรรจุภัณฑ์ Retort Pouch ไม่สามารถนำเข้าอุ่นในไมโครเวฟได้)

ท่านที่เป็นมุสลิม สามารถทานโรซ่าพร้อม ได้ไหม?

สามารถทานได้ เนื่องจากโรซ่าพร้อมทุกเมนูได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีสัญลักษณ์ฮาลาลเป็นเครื่องหมายยืนยันที่บรรจุภัณฑ์ ดังนั้นท่านที่เป็นมุสลิมจึงมั่นใจได้ว่าสามารถรับประทานได้แน่นอน

หากต้องการอุ่นให้ร้อน ทำอย่างไร?

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ สามารถอุ่นได้ง่ายทั้งในไมโครเวฟ (ฉีกซองเทใส่ภาชนะ อุ่น 1-2 นาที ซองบรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ ต้องเทใส่ภาชนะก่อนนำไปอุ่น) อุ่นโดยนำซองผลิตภัณฑ์ที่ปิดสนิทต้มในน้ำเดือดนาน 5 นาที