ข่าวและกิจกรรม

กินเวอร์ นอนวัง ตามฝันคนบ้าบอล

Roza Prompt Prestige Exclusive Trip #1 (โรซ่า บ้าบอลทริป)

Roza Prompt Prestige Exclusive Trip #1 (โรซ่า บ้าบอลทริป)

เพียง กด รหัสบนซองโรซ่า พร้อม *784*44* ตามด้วยรหัสอีก 10 หลัก # แล้วโทรออก ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึง 17 มีนาคม 2560