#EASYMIX

อูด้งแกงกะหรี่ไก่

อูด้งแกงกะหรี่ไก่

มิกซ์ง่าย...อร่อยด้วย (ไม่อ้วนด้วย)

อูด้งแกงกะหรี่ไก่ เมนูสายอินเตอร์ ทอปปิ้งด้วยสาหร่ายเบา ๆ
มิกซ์ง่าย...อร่อยด้วย (อินเตอร์ด้วย)

อูด้งแกงกะหรี่ไก่

เตรียมส่วนผสมพร้อมมิกซ์

เมนูอื่นก็มิกซ์ได้